Προσωπική Μάσκα

Όταν η άνω γνάθος είναι μικρότερη από την κάτω γνάθο και το πρότυπο ανάπτυξης του προσώπου είναι εκτός του κανόνα, σε νεαρές ηλικίες είναι δυνατή η τροποποίηση της ανάπτυξης των άνω γνάθων. Με τη βοήθεια της πρόσθιας πρόταξης, η άνω γνάθος φτάνει στο επιθυμητό μήκος. Λειτουργεί μόνο σε νεαρές ηλικίες.